Các điểm bán xăng E5

Các nhà đầu tư


Thống kê truy cập

1256642
Hôm nay
Tất cả
357
1256642

Stt

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Tải về

1

Số 83/2014/NĐ-CP

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

03/09/2014

Tải về

2

Số 1602/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

30/07/2014

Tải về

3

Số 462/BC-SCT

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phát triển NLSH tại tỉnh Quảng Ngãi

04/4/2014

Tải về

4

Số 53/2012/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành lộ trình áp dụng  tỷ lệ phối trộn NLSH với nhiên liệu truyền thống

22/11/2012

Tải về

5

TCVN 8063:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia về xăng không chì pha 5% ethanol

2009

Tải về

6

QCVN 1:2009/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học

2009

Tải về

7

Số 177/2007/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt “Đề án phát triển NLSH đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”

17/11/2007

Tải về

8

TCVN 7716:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia về ethanol nhiên liệu biến tính

2007

Tải về

Các đối tác

Joomla Templates - by Joomlage.com