Các điểm bán xăng E5

Các nhà đầu tư


Thống kê truy cập

1256680
Hôm nay
Tất cả
395
1256680

Phân phối nhiên liệu sinh học tại Việt Nam

Do xăng dầu là mặt hàng tiêu thụ đặc biệt có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề lạm phát và phát triển kinh tế đất nước nên Nhà nước vẫn quản lý và giám sát về giá xăng dầu. Trong những năm 2006, 2007, 2008 và 2009 Nhà nước đã liên tục đưa ra các quy định về giá xăng dầu nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

XĂNG KHÔNG CHÌ PHA 5% ETANOL - YÊU CẦU KỸ THUẬT
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với xăng không chì có pha etanol nhiên liệu biến tính với tỷ lệ từ 4 % đến 5 % theo thể tích (viết tắt là "xăng E5"), để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa.

Các đối tác

Joomla Templates - by Joomlage.com